Providing interneta

Providing interneta

 

Pružanjem usluge bežičnog pristupa Internetu počeli smo da se bavimo 2012. godine,kada je firma i osnovana. Prvu baznu stanicu postavili smo u centru Bara, a bežičnim linkovima proširili smo uslugu na područje Dobrih voda i Utjehe. Za nepune 4 godine, koliko naša kompanija postoji, uspjeli smo da bežičnim signalom pokrijemo opštine Ulcinja i Bara, sa akcentom na ruralne oblasti.

Naša mreža je zasnovana na bežičnoj tehnologiji iz grupe WiFi standarda a,n i ac. Korisniku se omogućava pristup mreži povezivanjem primopredajne antene sa nekom od baznih stanica.

wireless connection

 

Antena se montira na spoljašnjem dijelu objekta, na što visočijem mjestu, kako bi se osigurala optička vidljivost sa baznom stanicom. Struja se dovodi  preko mrežnog kabla (PoE napajanje) što omogućava lakše sprovođenje do željene prostorije u objektu. Korisnik može dobiti pristup internetu direktnim povezivanjem uređaja na LAN priključak antene (uređaj takođe mora imati LAN port) ili posredstvom rutera. To jest, na LAN priključak antene povezuje se ruter koji emituje bežični signal po cijelom objektu.  Na ovaj način, internetu može istovremeno pristupati više uređaja.